864x486

Afbeeldingen
(Klik voor uitvergroting)

Inwoners Middag-Humsterland aan zet via Volksraadpleging

Door : D66-Zuidhorn
Datum : 16 oktober 2016 19:39

Net op tijd, mogen de inwoners van Middag Humsterland via een Volksraadpleging een duidelijk “ja” of “nee” laten horen. D66 raadslid Harrie Rutgers sprak afgelopen maandag in de raad over “saved by the bell”. Om nog maar eens aan te geven, dat men wel erg lang heeft moeten wachten. Maar goed, de inwoners krijgen na de Herfstvakantie een brief waarin alles nog eens duidelijk wordt uitgelegd en men krijgt een tweetal vragen voorgelegd. Deze vragen waren al via de pers uitgelekt, dus men kan zich al druk maken over de plaatsing van de kruisjes. 

Over de opstelling van de vragen was in de Raad nog wel enige discussie. De vraagstelling moet volgens D66 vooral simpel zijn en niet leiden tot verwarring. Harrie Rutgers maakte duidelijk dat er slechts een vraag aan de orde is: 

Bij welke gemeente vindt u dat het Middag Humsterland als geheel moet worden  ondergebracht: 

    O Hoogeland

   O Westerkwartier

Hoe simpel kan het zijn ? Het bleek nog niet zo eenvoudig om dit voor elkaar te krijgen. Sterker nog, de vraagstelling bleef zoals het was. Kon er dan niet meer een vuist worden gemaakt ? Zeker wel, maar burgemeester Swart maakte duidelijk, dat door nu opnieuw een wijziging aan te brengen het proces weer vertraging op zou lopen. Er kwam een schorsing tijdens de behandeling aan te pas om de rijen toch maar te sluiten. En zo bleef het raadsvoorstel wat het was en horen de inwoners van het Middag-Humsterland binnenkort een brief van de gemeenten Zuidhorn en Winsum op de mat vallen.

Tijdens de behandeling werd nog wel een motie aangenomen, welke met de hakken over de sloot werd aangenomen en gesteund werd door D66. De kern van de motie was welke invloed de uitslag bij de gemeenteraad heeft. Afgesproken is dat de deelname aan de Volksraadpleging vergelijkbaar dient te zijn met de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De uitslag zal in dat geval zwaar wegen bij de standpuntbepaling over de indeling van het Middag Humsterland.

Voor de volledigheid, de opkomst was destijds 67,8 %. De inwoners moeten dus echt nog wel even een inspanning leveren om dit percentage te halen of nog liever, het ruim te overschrijden. 

Voor D66 is het duidelijk dat in ieder geval het gehele Middag-Humsterland bij de ene of de andere gemeente komt. Verder vinden we dat een weeffout bij de vorige herindeling hersteld moet worden en dat onze partij de mening is toegedaan dat het Middag-Humsterland bij de nieuwe gemeente Westerkwartier dient te komen. Als dat een duidelijke meerheid laat zien dan maakt D66 zich sterk om dat voor elkaar te krijgen.                            

Vindt u het een interessant bericht?
Stuur het door:


 

Laat een reactie achter:


Recente bijdragen van D66-Zuidhorn

Reclamedoek d66-westerkwartier

Algemene Beschouwingen - D66 Zuidhorn

Een korte en duidelijke versie van de Algemene Beschouwingen van D66 Zuidhorn.

Reclamedoek d66-westerkwartier

D66 wil vakdocent gymnastiek terug op de basisschool

D66-Zuidhorn pleit in zienswijze voor terugkeer van vakdocent gymnastiek op de basisschool.

Reclamedoek d66-westerkwartier

D66 Zuidhorn vindt gemeentelijke ombudsman overbodig.

D66 Zuidhorn ziet een gemeentelijke ombudsman speciaal voor het Sociaal Domein niet zitten.

Reclamedoek d66-westerkwartier

Maatwerk bij nieuwe vorm hulp bij het huishouden

D66 Zuidhorn is voor maatwerkvoorziening bij hulp huishouden.

Reclamedoek d66-westerkwartier

Beleidsplan Openbare Verlichting van deze tijd

Klimaat en onze inwoners belangrijke pijlers in het Beleidsplan Openbare Verlichting.

864x486

Voorbereidingsbesluit windmolens resoluut van tafel

Kleinschalige windmolens in Middag Humsterland geen probleem voor D66.

864x486

Herindelingsontwerp positief verhaal voor D66 Westerkwartier

D66 Westerkwartier met goed gevoel over Herindelingsontwerp het nieuwe jaar in.

864x486

Raad nog met een convenant verbonden met Westerwijs

D66-Zuidhorn ziet fusie tussen Westerwijs en Penta Primair op dit moment niet zitten.

864x486

Een blozende wethouder en rare kronkel in duurzaamheid

Twee punten namens D66 uit de laatste Raadsvergadering.

864x486

D66 tijdens Algemene Beschouwingen: “Mag er een tandje bij ?”

Commentaar en Betoog tijdens Algemene Beschouwingen

864x486

D66 Zuidhorn met een reactie op de begroting 2017

Samenwerken en elkaar de ruimte gunnen.

864x486

Inwoners Middag-Humsterland aan zet via Volksraadpleging

Middag-Humsterland straks via Volksraadpleging bij Westerkwartier?

U bent (nog) niet ingelogd.
inloggen | aanmelden