864x486

Afbeeldingen
(Klik voor uitvergroting)

Een blozende wethouder en rare kronkel in duurzaamheid

Door : D66-Zuidhorn
Datum : 28 november 2016 20:21

Twee punten namens D66 uit de laatste Raadsvergadering.

De Raadsvergadering van maandag 21 november kende niet zoveel spectaculaire onderwerpen. Maar zelfs minder spectakel kan een wethouder even in de verlegenheid brengen. Gegrepen door de enthousiaste herbenoeming van burgemeester Bert Swart, leek er tijdens deze vergadering niets fout te kunnen gaan. Toch wel dus.

Op de agenda stond o.a. de aanvraag voor een extra krediet voor de inhuur van extra capaciteit rondom de ontwikkeling van het MFC in Grijpskerk. Dat staat niet zomaar op de agenda. De Raad moet daar een beslissing over nemen. Het is een goed gebruik dat na een positief raadsbesluit het een en ander een vervolg krijgt. Wethouder Stol had voor deze gelegenheid de rollen maar eens omgedraaid. Natuurlijk is het zo dat de Raad zich uitgesproken heeft om de ontwikkeling rondom de Nieuwe Wierde vlot ter hand te nemen. Maar om op voorhand al in dit geval extra capaciteit in te huren en mensen aan het werk te zetten, was wel een beetje tegen het zere been van de Raad. Alle fracties, ook de fractie van D66 hadden grote moeite met het even iets te enthousiaste gedrag van de wethouder. De Raad moest een beslissing nemen, terwijl de uitvoering al in gang was gezet. Ongemakkelijk bewoog de wethouder zich op zijn stoel. Hij had niet helemaal gerekend op zoveel kritische noten. Gaat hij een keer voortvarend aan de slag en dan is het weer niet goed. Blozend ging hij overstag, erkende zijn fout en gaf aan, dat hij beter het proces zou uitvoeren. Zo hoort het ook, want de Raad beslist en het College voert uit. 

Een ander verhaal kwam uit de koker van wethouder Bakker. Men werkt aan een Raadsvoorstel om vrijstelling in de belastingheffing voor zonnepanelen en windturbines te bewerkstelligen. Een heel mooi streven. De fractie van D66 roept veel vaker dat er een tandje bij moet, als het o.a. gaat om duurzaamheid. Nu wil men investeeerders in zonnepanelen geen leges laten betalen. Maar om dan die mensen een minimale tegemoetkoming te geven is wel erg sumier. Een investering van 15.000 euro en dan geen 26 euro leges te hoeven betalen is echt een fooi. 

Je zult echt met een beter voorstel moeten komen om investeringen in alternatieve energie te belonen. Een mooi moment ter overdenking voor wethouder Bakker tijdens het Kerstreces en hij zal ongetwijfeld ervoor zorgen dat dit soort rare kronkels uit het energiebeleid gaan verdwijnen. Onze fractie is erg benieuwd hoe straks het definitieve raadsvoorstel eruit zal zien. Misschien komt er dan ook een opening in de vrij strakke regelgeving rond het plaatsen van windturbines. Hoe je het ook bekijkt, over niet al te lange tijd zullen we allemaal te maken hebben met alternatieve vormen van energiegebruik. Het is daarom erg vreemd dat juist de overheid allerlei beperkingen gaat opleggen. Ruim baan voor andere vormen van energie voor het te laat is.

Terug naar de herbenoeming van burgemeester Bert Swart. Onze fractie is zeer te spreken over deze herbenoeming en zijn blij dat onze burgemeester tot aan de herindeling  zijn inzet en enthousiasme op een positieve manier zal laten zien voor alle inwoners van onze gemeente.

Vindt u het een interessant bericht?
Stuur het door:


 

Laat een reactie achter:


Recente bijdragen van D66-Zuidhorn

Reclamedoek d66-westerkwartier

Algemene Beschouwingen - D66 Zuidhorn

Een korte en duidelijke versie van de Algemene Beschouwingen van D66 Zuidhorn.

Reclamedoek d66-westerkwartier

D66 wil vakdocent gymnastiek terug op de basisschool

D66-Zuidhorn pleit in zienswijze voor terugkeer van vakdocent gymnastiek op de basisschool.

Reclamedoek d66-westerkwartier

D66 Zuidhorn vindt gemeentelijke ombudsman overbodig.

D66 Zuidhorn ziet een gemeentelijke ombudsman speciaal voor het Sociaal Domein niet zitten.

Reclamedoek d66-westerkwartier

Maatwerk bij nieuwe vorm hulp bij het huishouden

D66 Zuidhorn is voor maatwerkvoorziening bij hulp huishouden.

Reclamedoek d66-westerkwartier

Beleidsplan Openbare Verlichting van deze tijd

Klimaat en onze inwoners belangrijke pijlers in het Beleidsplan Openbare Verlichting.

864x486

Voorbereidingsbesluit windmolens resoluut van tafel

Kleinschalige windmolens in Middag Humsterland geen probleem voor D66.

864x486

Herindelingsontwerp positief verhaal voor D66 Westerkwartier

D66 Westerkwartier met goed gevoel over Herindelingsontwerp het nieuwe jaar in.

864x486

Raad nog met een convenant verbonden met Westerwijs

D66-Zuidhorn ziet fusie tussen Westerwijs en Penta Primair op dit moment niet zitten.

864x486

Een blozende wethouder en rare kronkel in duurzaamheid

Twee punten namens D66 uit de laatste Raadsvergadering.

864x486

D66 tijdens Algemene Beschouwingen: “Mag er een tandje bij ?”

Commentaar en Betoog tijdens Algemene Beschouwingen

864x486

D66 Zuidhorn met een reactie op de begroting 2017

Samenwerken en elkaar de ruimte gunnen.

864x486

Inwoners Middag-Humsterland aan zet via Volksraadpleging

Middag-Humsterland straks via Volksraadpleging bij Westerkwartier?

U bent (nog) niet ingelogd.
inloggen | aanmelden