864x486

Afbeeldingen
(Klik voor uitvergroting)

D66 Zuidhorn met een reactie op de begroting 2017

Door : D66-Zuidhorn
Datum : 4 november 2016 08:53

In de begroting van 2015 stonden de gemeentelijke financiën nog onder druk, in 2016 was het een begroting met een beetje lucht en inmiddels wordt  in de begroting voor 2017 gesproken over een sterk verbeterde financiële positie, nu en in de komende jaren. Goed nieuws voor de inwoners van de Gemeente Zuidhorn. Er is weer meer geld om te investeren.

De veranderingen in de zorg die zijn ingezet vragen nog het nodige van betrokken organisaties en vrijwilligers. Zorg op maat blijft een belangrijk aandachtspunt. De gemeente zal nog meer de regie moeten nemen in het stroomlijnen van de samenwerking met zorgaanbieders in het belang van diegene die zorg nodig hebben.

Deze begroting is de opmaat naar de herindeling. Wij willen nu snel inzichtelijk krijgen wat de gemeente Westerkwartier aan financiële consequenties heeft voor de inwoners van de gemeente Zuidhorn. In de herindelingsdiscussie moet de positie van het Middag Humsterland nog duidelijk worden. 

Blijf investeren in mensen met verbetering van voorzieningen die passen bij de groeiende gemeente op gebied van onderwijs, sport en muziek. Initiatieven van inwoners in de kernen moet worden gesteund.

Wonen hoort vorm gegeven te worden door bewoners i.s.m. bedrijven, niet andersom. Projectontwikkelaars zouden een forse stap terug moeten doen. De woningbouw in de gemeente zit stevig in de lift. Daarbij verdient de sociale woningbouw de nodige aandacht maar ik huisvesting voor senioren. Wij vinden dat ambitieus bijgeschakeld moet worden om woningen energieneutraal te (ver-) bouwen. 

Jan Gutman & Harrie Rutgers

www.westerkwartier.d66.nl  

Vindt u het een interessant bericht?
Stuur het door:


 

Laat een reactie achter:


Recente bijdragen van D66-Zuidhorn

Reclamedoek d66-westerkwartier

Algemene Beschouwingen - D66 Zuidhorn

Een korte en duidelijke versie van de Algemene Beschouwingen van D66 Zuidhorn.

Reclamedoek d66-westerkwartier

D66 wil vakdocent gymnastiek terug op de basisschool

D66-Zuidhorn pleit in zienswijze voor terugkeer van vakdocent gymnastiek op de basisschool.

Reclamedoek d66-westerkwartier

D66 Zuidhorn vindt gemeentelijke ombudsman overbodig.

D66 Zuidhorn ziet een gemeentelijke ombudsman speciaal voor het Sociaal Domein niet zitten.

Reclamedoek d66-westerkwartier

Maatwerk bij nieuwe vorm hulp bij het huishouden

D66 Zuidhorn is voor maatwerkvoorziening bij hulp huishouden.

Reclamedoek d66-westerkwartier

Beleidsplan Openbare Verlichting van deze tijd

Klimaat en onze inwoners belangrijke pijlers in het Beleidsplan Openbare Verlichting.

864x486

Voorbereidingsbesluit windmolens resoluut van tafel

Kleinschalige windmolens in Middag Humsterland geen probleem voor D66.

864x486

Herindelingsontwerp positief verhaal voor D66 Westerkwartier

D66 Westerkwartier met goed gevoel over Herindelingsontwerp het nieuwe jaar in.

864x486

Raad nog met een convenant verbonden met Westerwijs

D66-Zuidhorn ziet fusie tussen Westerwijs en Penta Primair op dit moment niet zitten.

864x486

Een blozende wethouder en rare kronkel in duurzaamheid

Twee punten namens D66 uit de laatste Raadsvergadering.

864x486

D66 tijdens Algemene Beschouwingen: “Mag er een tandje bij ?”

Commentaar en Betoog tijdens Algemene Beschouwingen

864x486

D66 Zuidhorn met een reactie op de begroting 2017

Samenwerken en elkaar de ruimte gunnen.

864x486

Inwoners Middag-Humsterland aan zet via Volksraadpleging

Middag-Humsterland straks via Volksraadpleging bij Westerkwartier?

U bent (nog) niet ingelogd.
inloggen | aanmelden