Reclamedoek d66-westerkwartier

Afbeeldingen
(Klik voor uitvergroting)

D66 wil vakdocent gymnastiek terug op de basisschool

Door : D66-Zuidhorn
Datum : 20 mei 2017 16:37

D66-Zuidhorn pleit in zienswijze voor terugkeer van vakdocent gymnastiek op de basisschool.

Tijdens de laatste raadsvergadering werd er o.a. gesproken over de Jaarrekening en de Meerjarenbegroting van de Stichting Westerwijs. Onder deze Stichting vallen alle openbare basisscholen in het Westerkwartier. 

De raad van Zuidhorn heeft het openbaar onderwijs jaren geleden “op afstand” geplaatst. Alleen op het gebied van de financien was men nog aan elkaar verbonden. De raad moest de Jaarrekening en de Meerjarenbegroting nog goed keuren, maar dat was alles. Over de inhoud van het onderwijs en het te voeren beleid kunnen geen kritische noten meer gekraakt worden. 

Sinds dit jaar behoort echter ook het goedkeuren van de financien tot het verleden. Door een andere bestuurssamenstelling bij Westerwijs kan er alleen nog invloed worden uitgeoefend via het indienen van een zienswijze. Het bestuur van Westerwijs kan deze zienswijze rustig naast zich neer leggen. Kortom het is gedaan met de raadsinvloed op het openbaar onderwijs.

D66 wil via het indienen van een zienswijze toch proberen enige invloed op het onderwijs te houden. Deze zienswijze zal als raad worden ingediend. Voor D66 gaat het dan vooral om de vakleerkracht gymnastiek. Deze zijn vrijwel overal verdwenen en het beleid van Westerwijs is, dat de groepsleerkrachten cursussen gaan volgen om gymnastiek te mogen geven. Geen prioriteit dus voor professionele gymlessen, gegeven door vakdocenten. 

D66 raadslid Johan van Egten sprak in de raad de volgende woorden:

“We lezen dat leerkrachten de gelegenheid krijgen een cursus te volgen om aan hun eigen groep gymles te mogen geven. Op zich een prima streven, maar wij zien toch veel liever dat de vakleerkracht weer terugkomt op de basisschool. Dit laaste is een van de speerpunten uit het onderwijsprogramma van D66. Gymnastiek voor de basisschoolleerlingen is in onze ogen specialistisch werk. Je mag en moet dat niet overlaten aan de eigen leerkrachten. Dit ondanks het feit dat een gymcursus voor leerkrachten natuurlijk altijd goed is. Wij zien echter meer nut in de investering van een vakdocent gymnastiek, zoals dat een aantal jaren geleden ook was. De betaling hiervan zou gezocht kunnen worden binnen de reserves van Westerwijs".

Zowel Westerwijs als Penta Primair zouden geld moeten vrijmaken om dit alvast voor elkaar te krijgen. We zouden graag zien dat deze raad daarover een advies opneemt in de zienswijze.”

Lichamelijke Oefening staat de laatste tijd wel weer in de belangstelling. Zo zijn er onderzoeken geweest die aangetoond hebben dat een groot percentage van onze basisschoolleerlingen te maken heeft met overgewicht. Dat kan al op jonge leeftijd voor gezondheidsproblemen zorgen. 

Daarnaast zijn er ook onderzoeken die aantonen dat minimaal twee gymlessen per week normaal zouden moeten zijn. Ze zorgen voor een juiste balans tussen het opnemen van de leerstof en goed leren bewegen. D66 pleit juist voor die combinatie en omdat een gymles veel meer is dan achter een bal aanrennen, zou er goed aan gedaan worden om de lessen te laten geven door vakleerkrachten.

Logisch dus dat onze fractie in de zienswijze de suggestie heeft opgenomen voor Westerwijs om dit eens goed tegen het licht te houden. Prioriteiten moeten er ook in het onderwijs worden genomen. Het zou heel goed zijn om een deel van de reserves aan te wenden op hier iets mee te gaan doen.

Vindt u het een interessant bericht?
Stuur het door:


 

Laat een reactie achter:


Recente bijdragen van D66-Zuidhorn

Reclamedoek d66-westerkwartier

Algemene Beschouwingen - D66 Zuidhorn

Een korte en duidelijke versie van de Algemene Beschouwingen van D66 Zuidhorn.

Reclamedoek d66-westerkwartier

D66 wil vakdocent gymnastiek terug op de basisschool

D66-Zuidhorn pleit in zienswijze voor terugkeer van vakdocent gymnastiek op de basisschool.

Reclamedoek d66-westerkwartier

D66 Zuidhorn vindt gemeentelijke ombudsman overbodig.

D66 Zuidhorn ziet een gemeentelijke ombudsman speciaal voor het Sociaal Domein niet zitten.

Reclamedoek d66-westerkwartier

Maatwerk bij nieuwe vorm hulp bij het huishouden

D66 Zuidhorn is voor maatwerkvoorziening bij hulp huishouden.

Reclamedoek d66-westerkwartier

Beleidsplan Openbare Verlichting van deze tijd

Klimaat en onze inwoners belangrijke pijlers in het Beleidsplan Openbare Verlichting.

864x486

Voorbereidingsbesluit windmolens resoluut van tafel

Kleinschalige windmolens in Middag Humsterland geen probleem voor D66.

864x486

Herindelingsontwerp positief verhaal voor D66 Westerkwartier

D66 Westerkwartier met goed gevoel over Herindelingsontwerp het nieuwe jaar in.

864x486

Raad nog met een convenant verbonden met Westerwijs

D66-Zuidhorn ziet fusie tussen Westerwijs en Penta Primair op dit moment niet zitten.

864x486

Een blozende wethouder en rare kronkel in duurzaamheid

Twee punten namens D66 uit de laatste Raadsvergadering.

864x486

D66 tijdens Algemene Beschouwingen: “Mag er een tandje bij ?”

Commentaar en Betoog tijdens Algemene Beschouwingen

864x486

D66 Zuidhorn met een reactie op de begroting 2017

Samenwerken en elkaar de ruimte gunnen.

864x486

Inwoners Middag-Humsterland aan zet via Volksraadpleging

Middag-Humsterland straks via Volksraadpleging bij Westerkwartier?

U bent (nog) niet ingelogd.
inloggen | aanmelden