Reclamedoek d66-westerkwartier

Afbeeldingen
(Klik voor uitvergroting)

Maatwerk bij nieuwe vorm hulp bij het huishouden

Door : D66-Zuidhorn
Datum : 26 maart 2017 13:37

D66 Zuidhorn is voor maatwerkvoorziening bij hulp huishouden.

De Raad van Zuidhorn sprak tijdens de laatste Raadsvergadering opinierend over de nieuwe vorm van hulp bij het huishouden. Er zal een nieuwe koers worden uitgezet, waarbij de algemene voorziening zal worden vervanging door een maatwerkvoorziening. Juridische problemen en technisch uitvoerbaarheid liggen ten grondslag aan deze wijziging. 

De fractie van D66 kan zich vinden in het in het leven roepen van een maatwerk-voorziening. Het was een van de punten die Jan Gutman tijdens de bespreking van dit voorstel naar voren bracht. Hieronder zijn punt ten aanzien van maatwerk en uitgaan van de kracht van de mens:

“D66 vindt het belangrijk om uit te gaan van de kracht van de mens, het individu. Als er voor iedereen dezelfde algemene voorziening is, doe je dat niet. De één heeft op alle vlakken hulp nodig; de ander misschien maar voor een klein onderdeel en de derde heeft op weer een heel ander vlak behoefte aan ondersteuning. D66 is dan ook voorstander van een maatwerk systematiek, waarbij per individu/huishouden gekeken wordt waar behoefte aan is. Zelfredzaamheid, zoals ook aangestipt door het college, is daarbij een belangrijk begrip. D66 wil graag voor de verdere uitwerking van het systeem meegeven ook te kijken naar de mogelijkheid om de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen. Voor een deel van de mensen zal de hulp in de huishouding (in het kader van de WMO) langdurig of permanent nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Maar er zal ook een groep zijn die, met begeleiding, uiteindelijk weer zelfstandig de taken van het huishouden op zich zal kunnen nemen. Deze uitstroom verwezenlijken is voor D66 het belangrijkst. Het doel is dat de mensen gesterkt worden in hun gevoel van eigenwaarde en het volledig kunnen meedoen in de maatschappij. Ons doel is niet geld besparen.”

De kanteling van het zorgsysteem is voor onze gemeente een intensief proces. Toch is men erin geslaagd om, tot op heden, deze verandering aardig goed uit te voeren. Over het algemeen zijn onze inwoners, die gebruik maken van de zorg prima te spreken, zo blijkt uit onderzoek. Verder stelt de gemeente alles in het werk om minder goed lopende zaken goed te begeleiden. Onze fractie volgt het proces op de voet en spreekt zo nu en dan met inwoners, die gebruik maken van de verschillende voorzieningen. 

Bij de bespreking van dit punt stipte onze fractie ook nog aan dat alle mensen recht hebben op een menswaardig bestaan. Wij zien dat inwoners van onze gemeente het aardig lukt om alles zelf te regelen. In sommige gevallen is daar hulp bij nodig. De gemeente kan die ondersteuning bieden.

De conclusie naar aanleiding van zijn betoog had Jan Gutman als volgt omschreven:                             

“De inwoners van de gemeente Zuidhorn kunnen heel veel zelf, maar soms moet de gemeente hulp faciliteren. Iedereen is anders, het behoeft dan ook maatwerk om aan deze zorgplicht te voldoen. D66 steunt het voorstel om verder te gaan op de ingezette koers. Wij willen advies meegeven om in de verdere uitwerking meegeven: Blijf kijken naar de mogelijkheid tot het bevorderen van de zelfstandigheid van de mensen die de diensten afnemen.”

Vindt u het een interessant bericht?
Stuur het door:


 

Laat een reactie achter:


Recente bijdragen van D66-Zuidhorn

Reclamedoek d66-westerkwartier

Algemene Beschouwingen - D66 Zuidhorn

Een korte en duidelijke versie van de Algemene Beschouwingen van D66 Zuidhorn.

Reclamedoek d66-westerkwartier

D66 wil vakdocent gymnastiek terug op de basisschool

D66-Zuidhorn pleit in zienswijze voor terugkeer van vakdocent gymnastiek op de basisschool.

Reclamedoek d66-westerkwartier

D66 Zuidhorn vindt gemeentelijke ombudsman overbodig.

D66 Zuidhorn ziet een gemeentelijke ombudsman speciaal voor het Sociaal Domein niet zitten.

Reclamedoek d66-westerkwartier

Maatwerk bij nieuwe vorm hulp bij het huishouden

D66 Zuidhorn is voor maatwerkvoorziening bij hulp huishouden.

Reclamedoek d66-westerkwartier

Beleidsplan Openbare Verlichting van deze tijd

Klimaat en onze inwoners belangrijke pijlers in het Beleidsplan Openbare Verlichting.

864x486

Voorbereidingsbesluit windmolens resoluut van tafel

Kleinschalige windmolens in Middag Humsterland geen probleem voor D66.

864x486

Herindelingsontwerp positief verhaal voor D66 Westerkwartier

D66 Westerkwartier met goed gevoel over Herindelingsontwerp het nieuwe jaar in.

864x486

Raad nog met een convenant verbonden met Westerwijs

D66-Zuidhorn ziet fusie tussen Westerwijs en Penta Primair op dit moment niet zitten.

864x486

Een blozende wethouder en rare kronkel in duurzaamheid

Twee punten namens D66 uit de laatste Raadsvergadering.

864x486

D66 tijdens Algemene Beschouwingen: “Mag er een tandje bij ?”

Commentaar en Betoog tijdens Algemene Beschouwingen

864x486

D66 Zuidhorn met een reactie op de begroting 2017

Samenwerken en elkaar de ruimte gunnen.

864x486

Inwoners Middag-Humsterland aan zet via Volksraadpleging

Middag-Humsterland straks via Volksraadpleging bij Westerkwartier?

U bent (nog) niet ingelogd.
inloggen | aanmelden