864x486

Afbeeldingen
(Klik voor uitvergroting)

Raad nog met een convenant verbonden met Westerwijs

Door : D66-Zuidhorn
Datum : 11 december 2016 16:58

Nadat de emoties rond de hereniging van het Middag Humsterlandgebied tijdens de raadsvergadering van woensdag 7 december een beetje waren opgedroogd, kwam de fusie tussen Westerwijs en Penta Primair aan de orde. De (steun)fractie van D66 kreeg tijdens de voorbespreking van dit raadsvoorstel spontaan last van rode vlekken en krom getrokken tenen. Wat is er precies aan de hand ?

De Stichting Westerwijs (openbaar onderwijs) en Penta Primair (christelijk onderwijs) willen graag op bestuurlijk niveau met elkaar fuseren. Dat traject is een tijdje geleden al ingezet en D66 kan dit voornemen ondersteunen. De bedoeling was om de bestuurlijke fusie op 1 januari a.s. in te laten gaan, maar dan is er wel toestemming nodig vanuit Den Haag. Staatssecretaris Sander Dekker gaf deze toestemming na advies van de Adviescommissie Fusietoets in het Onderwijs (CFTO), niet. Gevallen waar dit in het verleden wel was gebeurd werden gedoogd. De Staatssecretaris kneep een oogje toe en legde het besluit van de CFTO naast zich neer. Dit keer ging het echter anders en dat komt omdat de wet hiervoor gaat veranderen. Een nieuwe wet moet ervoor zorgen dat dit op de juiste manier op het hoogste niveau geregeld wordt. Die wet is in voorbereiding en het is nog maar de vraag of dat nog voor de verkiezingen zal plaatsvinden. Woordvoerder Harrie Rutgers sprak: “Willen we nu niet te snel en kunnen we binnen de bestaande organisatievorm niet een voorlopige oplossing vinden tot er meer duidelijkheid is.”

Het Bestuur van Westerwijs, bij monde van voorzitter Van Pelt, zei op een voorlichtingsbijeenkomst dat het allemaal wel goed zou komen en dat men eigenlijk zo vlot mogelijk wilde doorgaan met de besprekingen. Daarom zou het Bestuursmodel van Westerwijs moeten veranderen in een Raad van Toezichtmodel. Voor D66 gaat dit dus allemaal net iets te snel. Het werd uiteindelijk een bestuurlijke brij met daarin veel aannames en gekronkel. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Leidraad was daarbij dat drie van de huidige bestuursleden eigenlijk vervangen zouden moeten worden. Door ze in een Raad van Toezicht te plaatsen konden ze zo door. Dit o.a. door de “know how” te behouden. 

Wat D66 ook naar voren bracht was dat de enige mogelijkheid om nog “feeling” te houden met Westerwijs en dus met het Openbaar Onderwijs in onze regio, het sluiten van een convenant is. Of zoals Harrie Rutgers het verwoordde: “ Nu ineens wordt als wisselgeld een convenant ten tonele gevoerd. Een convenant waar D66 herhaaldelijk om heeft gevraagd, een convenant die de wethouder niet nodig achtte, een convenant die Westerwijs niet wilde. Maar nu mag er  plotseling op (uitdrukkelijk) vrijwillige basis toch een convenant worden gesloten.”

De inhoud van het voorgestelde convenant was wel erg sumier. Wethouder Bakker kon eigenlijk ook niet precies zeggen wat er nu wel en niet in dit stuk zou komen te staan. D66 ziet in het opstellen van dit convenant een laatste verbinding met het Openbaar Onderwijs. Het op afstand plaatsen van het OO is hiermee zo goed als voltooid en zal zich nog beperken tot wat losse opmerkingen binnen een raadsjaar van de wethouder. Het lijkt op een navelstreng waarvan het toch ook de bedoeling is dat deze doorgeknipt wordt. Het zal dus een kwestie van tijd zijn dat de Raad het besluit zal of moet nemen om het Openbaar Onderwijs helemaal te verzelfstandigen.

D66 stemde niet in met het voorliggende raadsvoorstel, maar stond daarin uiteindelijk alleen, ondanks toch ook wat kritische noten van andere partijen. Voor ons was het onbegrijpelijk dat een paar simpele toezeggingen van de wethouder voldoende waren om de kritiek te doen verstommen. 

“D66 blijft een groot voorstander van samenwerkingsscholen en in het kielzog daarvan een bestuurlijke fusie tussen Westerwijs en Penta Primair. Echter eerst een duidelijk convenant en goede wetgeving, waarop de fusie is gestoeld en dan onze instemming”, zo besloot Harrie Rutgers zijn bijdrage over dit onderwerp.

Vindt u het een interessant bericht?
Stuur het door:


 

Laat een reactie achter:


Recente bijdragen van D66-Zuidhorn

Reclamedoek d66-westerkwartier

Algemene Beschouwingen - D66 Zuidhorn

Een korte en duidelijke versie van de Algemene Beschouwingen van D66 Zuidhorn.

Reclamedoek d66-westerkwartier

D66 wil vakdocent gymnastiek terug op de basisschool

D66-Zuidhorn pleit in zienswijze voor terugkeer van vakdocent gymnastiek op de basisschool.

Reclamedoek d66-westerkwartier

D66 Zuidhorn vindt gemeentelijke ombudsman overbodig.

D66 Zuidhorn ziet een gemeentelijke ombudsman speciaal voor het Sociaal Domein niet zitten.

Reclamedoek d66-westerkwartier

Maatwerk bij nieuwe vorm hulp bij het huishouden

D66 Zuidhorn is voor maatwerkvoorziening bij hulp huishouden.

Reclamedoek d66-westerkwartier

Beleidsplan Openbare Verlichting van deze tijd

Klimaat en onze inwoners belangrijke pijlers in het Beleidsplan Openbare Verlichting.

864x486

Voorbereidingsbesluit windmolens resoluut van tafel

Kleinschalige windmolens in Middag Humsterland geen probleem voor D66.

864x486

Herindelingsontwerp positief verhaal voor D66 Westerkwartier

D66 Westerkwartier met goed gevoel over Herindelingsontwerp het nieuwe jaar in.

864x486

Raad nog met een convenant verbonden met Westerwijs

D66-Zuidhorn ziet fusie tussen Westerwijs en Penta Primair op dit moment niet zitten.

864x486

Een blozende wethouder en rare kronkel in duurzaamheid

Twee punten namens D66 uit de laatste Raadsvergadering.

864x486

D66 tijdens Algemene Beschouwingen: “Mag er een tandje bij ?”

Commentaar en Betoog tijdens Algemene Beschouwingen

864x486

D66 Zuidhorn met een reactie op de begroting 2017

Samenwerken en elkaar de ruimte gunnen.

864x486

Inwoners Middag-Humsterland aan zet via Volksraadpleging

Middag-Humsterland straks via Volksraadpleging bij Westerkwartier?

U bent (nog) niet ingelogd.
inloggen | aanmelden