Over Openingstijden, Stremmingen & Taxateur WOZ

07 augustus 2017 - Zuidhorn-nieuws Gemeente-informatie & Politiek | permalink

Gemeente zuidhorn logo 2016
Gemeente - app

Afbeeldingen
(Klik voor uitvergroting)

Gemeente informatie Zuidhorn 8 augustus 2017


Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Openingstijden zomervakantie
Vanaf 24 juli tot en met 1 september is het gemeentehuis i.v.m. de vakantieperiode alleen ’s ochtends van 8.30 tot 12.30 uur en op maandagavond van 18.00 tot 19.30 uur open. (Het kca-depot te Noordhorn is tijdens de bouwvak gesloten).

Stremmingen
Stremming Wolddiepbrug nabij Gaarkeuken
Dinsdag 15 augustus vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Wolddiepbrug over het Wolddiep. Door deze werkzaamheden is de brug voor het autoverkeer op dinsdag 15 augustus tussen 6.00 en 18.00 uur  gestremd. Voor fietsers en hulpverleningsdiensten is vrije doorgang mogelijk.
Stremming ophaalbrug Pieterzijl
Donderdag 17 augustus vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de ophaalbrug te Pieterzijl. Door deze werkzaamheden is de brug voor het autoverkeer op donderdag 17 augustus tussen 6.00 en 18.00 uur  gestremd. Voor fietsers en hulpverleningsdiensten is vrije doorgang mogelijk.
Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de stremmingen korter of langer duren. Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie.

Taxateur WOZ op pad
Voor de Wet-WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) vindt elk jaar een hertaxatie plaats van de woningen / panden in de gemeente. Grotendeels gebeurt dit vanachter het bureau. Er worden jaarlijks echter ook enkele honderden woningen ter plaatse bezocht. De taxateur is momenteel bezig in Grijpskerk. De taxateur controleert woningen vooral op de onderhoudstoestand, ligging en de bouwkundige staat en neemt daarbij foto’s. Soms wil de taxateur een woning van binnen bekijken. In het laatste geval vraagt de taxateur uiteraard om toestemming.
Medewerking
Werkt u mee aan de controle? Ook voor u is het van belang dat de gegevens van uw woning correct bij de gemeente staan geregistreerd. De taxateur heeft een legitimatiebewijs van de gemeente Zuidhorn bij zich. Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie van de gemeente of via het telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• bouwen van een nieuwe machineberging, Aalsumerweg 9 te Oldehove ontvangen 21 juli 2017
• verbouwen van een woning, Bol 18 te Zuidhorn ontvangen 24 juli 2017
• verbouwen van een woning, Poolsterstraat 9 te Zuidhorn ontvangen 26 juli 2017
• tijdelijk realiseren van sleufsilo’s, Medenerweg 13 te Den Ham ontvangen 27 juli 2017
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt   een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn worden verlengd met een termijn van 6 weken voor het:
• plaatsen van een schutting, Het Noorderlicht 31a te Zuidhorn ontvangen 1 juni 2017
• vervangen van de eerste generatie PE (leidingen), Heereburen te Niehove ontvangen 19 juni 2017

Meldingen
Kapmelding
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• drie bomen, nabij Akkerend 1-5 te Zuidhorn
• 30 bomen, op en nabij Friesestraatweg 12a te Aduard
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende melding Activiteitenbesluit is ontvangen voor het:
• het oprichten van een bedrijf, Industrieweg 1-1 te Noordhorn
De melding ligt vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Verleende vergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• tijdelijk plaatsen van een stacaravan, Heereweg 27 te Aduard verzonden 27 juli 2017
• plaatsen van een dakkapel, Jonkerslaan 51 te Grijpskerk verzonden 27 juli 2017
• plaatsen van een schutting, Zonstraat 21 te Zuidhorn verzonden 3 augustus 2017

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• de spelweek Visvliet van 28 augustus t/m 1 september 2017 van 09.00 tot 17.00 uur en op 2 september 2017 van 08.00 tot 20.00 uur, nabij Bartolesstraat te Visvliet verzonden 1 augustus 2017
• de spelweek Grijpskerk van 28 augustus 2017 van 09.30 tot 21.00 uur, 29 augustus 2017 van 09.00 tot 21.00 uur, 30 augustus 2017 van 09.00 tot 01.30 uur, 31 augustus 2017 van 07.30 tot 17.00 uur, 1 september 2017 van 09.00 tot 23.00 uur en 2 september 2017 van 21.30 tot 01.30 uur, nabij sportveld a/d Sportlaan te Grijpskerk verzonden 1 augustus 2017
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. activiteiten van 28 augustus t/m 1 september 2017 van 09.00 tot 17.00 uur en 2 september 2017 van 08.00 tot 20.00 uur, nabij Bartolesstraat te Visvliet verzonden 1 augustus 2017
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. activiteiten op 28 augustus 2017 van 19.30 tot 21.00 uur, 29 augustus 2017 van 19.00 tot 21.00 uur, 30 augustus 2017 van 22.00 tot 00.00 uur, 1 september 2017 van  19.00 tot 23.00 uur en 2 september 2017 van 21.30 tot 01.30 uur, sportveld a/d Sportlaan te Grijpskerk verzonden 1 augustus 2017
• plaatsen van 10 reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 12 augustus t/m 2 september 2017 ter aankondiging van ‘Spelweek Visvliet’ verzonden 1 augustus 2017
• een recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen op 30 en 31 augustus 2017, sportveld a/d Sportlaan te Grijpskerk verzonden 1 augustus 2017

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. de spelweek Grijpskerk op 2 september 2017 van 21.30 tot 02.00 uur, parkeerterrein a/d Sportlaan te Grijpskerk verzonden 1 augustus 2017
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een melding is gedaan:
• o.g.v. art. 7c v/d Wet op de kansspelen i.v.m. een klein kansspel op 2 september 2017 van 13.00 tot 14.30 uur, a/d Bartolesstraat te Visvliet verzonden 1 augustus 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Drank- en Horecavergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij het aanhangsel leidinggevenden Dranken Horecawet heeft gewijzigd:
• voor het perceel De Dorpsvene 1d te Zuidhorn verzonden 31 juli 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
• het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) van 28 augustus t/m 2 september 2017 ten behoeve van de kinderspelweek te Grijpskerk verzonden op 1 augustus 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • E-mail

 

Reageren

Om een reactie achter te kunnen laten dient u ingelogd te zijn.


Laatste nieuws

Kunst sibrich

Expositie kunstenaars van Route 99 in Aduard

Zondag 27 augustus Open Atelier Route 99

22 augustus 2017 - Zuidhorn-nieuws

Gemeente zuidhorn logo 2016

Over onderhoud bermen en sloten, Innovatieprijs 2017

Gemeente informatie Zuidhorn 22 augustus 2017

21 augustus 2017 - Zuidhorn-nieuws Gemeente-informatie & Politiek

Eke slager-henk-bakker

Bloemen voor wereldkampioen korfbal Eke Slager van Wethouder Bakker

“De gehele gemeente Zuidhorn is trots op Eke"

21 augustus 2017 - Zuidhorn-nieuws

Boerderij pabema  zomer

Informatie-avond Open monumentendag Zuidhorn

Viertal korte inleidingen over thema "Boeren, Burgers en Buitenlui"

21 augustus 2017 - Zuidhorn-nieuws

Nldoet buurthuiskamer

Slechthorenden voelen zich weer welkom in Buurthuiskamer Aduard

€ 3000,- van Oranjefonds voor akoestische aanpassingen

17 augustus 2017 - Zuidhorn-nieuws

Wereldwinkel

25 jaar Wereldwinkel in Zuidhorn

Jubileumfeest met modeshow, workshops en kinderwedstrijd

17 augustus 2017 - Zuidhorn-nieuws

Kappertje

’t Kappertje; “Ik stop niet met de winkel”!

Carina heeft het nog steeds naar haar zin in Zuidhorn

16 augustus 2017 - Zuidhorn-nieuws

Gemeente zuidhorn logo 2016

Over Openingstijden zomervakantie & Gratis cursus ‘Politiek Actief’

Gemeente informatie Zuidhorn 15 augustus 2017

15 augustus 2017 - Zuidhorn-nieuws Gemeente-informatie & Politiek

Herindeling zet vaart achter plannen Westerkwartier

15 augustus 2017 - Zuidhorn-nieuws

Sietze Bakker uit Briltil plaatst slagboom

‘Onze woning straks achter een slagboom? Niet te filmen!’

15 augustus 2017 - Zuidhorn-nieuws

 

 

U bent (nog) niet ingelogd.
inloggen | aanmelden