Laatste begroting Zuidhorn: 300.000 voor gewenste projecten

16 juni 2017 - Zuidhorn-nieuws | permalink

Bert nederveen

Afbeeldingen
(Klik voor uitvergroting)

o.a. voor uitbreidingen GBS De Brug en Brede School, aanleg hockey-kunstgrasveld Zuidhorn en dorpsontwikkeling Grijpskerk en Oldehove


Positieve financiële situatie werpt vruchten af voor Zuidhorn en toekomstig Westerkwartier

Met ingang van 1 januari 2019 ontstaat uit de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn de nieuwe gemeente Westerkwartier. Dat betekent dat de gemeente Zuidhorn voor 2018 de laatste begroting opstelt. Zoals het er nu uit ziet, geeft deze laatste begroting structureel een positief beeld. Door de verwachte voordelen bij de Algemene Uitkering ontstaat vanaf 2019 structurele ruimte van € 300.000. Hiermee kan de gemeente een aantal gewenste investeringen en projecten bekostigen.

Inzet structurele ruimte
Het college doet voorstellen aan de raad om de ontstane financiële ruimte in te zetten voor onder meer: uitbreidingen bij de scholen GBS De Brug en Brede School De Noordster, herinrichting van de Rijksstraatweg Zuidhorn en provinciale weg Aduard, aanleg van een hockey-kunstgrasveld Zuidhorn en dorpsontwikkeling in Grijpskerk en Oldehove. Hiermee voorziet de gemeente in  de zorg voor toereikende adequate huisvesting voor het onderwijs, komen de ambities uit de Wegenvisie een stapje dichterbij en draagt de uitvoering van deze voorstellen straks bij aan een optimalisatie van de voorzieningen in de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Voorjaarsnota 2017
In de Voorjaarsnota 2017 kijkt het college vooruit naar de financiële situatie van 2018 en verder. Het financiële meerjarenbeeld van de gemeente is sluitend, alleen 2019 kent een tekort.

Vervangingsinvesteringen
Voor vervangingsinvesteringen is in 2018 een bedrag van € 1,1 miljoen beschikbaar. Het college stelt voor dit te besteden aan onder meer het vervangen van: de vaste brug Niezijlsterdiep in Niezijl (€ 450.000), 385 technisch versleten lichtmasten (€ 190.000) en de beschoeiing van het Poeldiep aan de Oosterkade in Grijpskerk (€ 175.000).

Incidenteel voordeel
De gemeente heeft de jaarrekening 2016 met een positief resultaat van € 3,2 miljoen afgesloten. Een deel hiervan (€ 833.000) moet beschikbaar blijven, omdat de gemeente in 2017 nog kosten maakt, die ten laste van dit resultaat komen. Een ander deel (€ 980.000) is het gevolg van een andere wijze van rente toerekenen in de grondexploitatie Oostergast en moet beschikbaar blijven om risico af te dekken. Het college stelt daarnaast voor projecten te realiseren die in de lijn liggen van het Bestuursakkoord. Hierbij kiest het college vooral voor projecten op het terrein van duurzaamheid, innovatie en kenniseconomie.

Verantwoordelijk wethouder Bert Nederveen: “Dit positieve resultaat maakt het mogelijk maximaal te investeren op de twee pijlers van ons Bestuursakkoord: duurzaam en mensgericht. Dit is een investering, die op korte termijn zijn vruchten afwerpt voor de gemeente Zuidhorn en op de lange termijn voor  de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier.”

Behandeling
Maandag 10 juli aanstaande komt de Voorjaarsnota 2017 samen met de jaarrekening 2016, de Eerste Rapportage 2017 en de Nota reserves en voorzieningen aan de orde in de raadsvergadering. De vergadering begint om 19.00 uur in het gemeentehuis te Zuidhorn. De Voorjaarsnota en andere financiële stukken zijn te vinden op de website www.zuidhorn.nl (onder Bestuur en organisatie – Financiën).

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • E-mail

 

Reageren

Om een reactie achter te kunnen laten dient u ingelogd te zijn.


Laatste nieuws

Jeugdcultuurfonds (8)

Jeugdcultuurfonds Zuidhorn gestart met theater en muziek

kunstzinnige en culturele lessen voor kinderen uit gezinnen met smalle beurs

27 juni 2017 - Zuidhorn-nieuws fotos

Stationsweg-degast (1)

Pizzakoerier rijdt raadslid van de fiets

Haast en krappe bocht

27 juni 2017 - Zuidhorn-nieuws

Spelweek elena lukkien

Met de Spelweek op vakantie naar ‘Camping Avalon’

vanaf maandag 3 juli 12:00 uur t/m vrijdag 7 juli 19:00 uur hier online inschrijven

27 juni 2017 - Zuidhorn-nieuws

Hoev paradij open dag 2017 (3)

Open dag Hoeve Paradij: Aaien, Knuffelen en Kijken

Kennis maken met de cliënten, dieren en bezigheden

27 juni 2017 - Zuidhorn-nieuws Bedrijf in beeld fotos

Zondag openstelling (2)

AH Zuidhorn mag “ zeker niet op die zondag open”

Manager AH hoort het lijdzaam aan

27 juni 2017 - Zuidhorn-nieuws

Poster

Vier de zomer in het Westerkwartier, zet het op de foto en win vette prijzen!

tien mooiste foto’s afgedrukt op canvas gaan op reizende tentoonstelling

27 juni 2017 - Zuidhorn-nieuws

Raad molens middag-humsterland (6)

Kleine molens welkom in Middag Humsterland

Niet iedereen blij met dit voorstel

27 juni 2017 - Zuidhorn-nieuws

Gemeente zuidhorn logo 2016

Over plaatsen Bruggen, Stremming Jellemaweg & vergunningen

Gemeente informatie Zuidhorn 27 juni 2017

26 juni 2017 - Zuidhorn-nieuws Gemeente-informatie & Politiek

Eke slager (4)

Zuidhorn wereldkampioen rijker: Eke Slager!

Twee dagen korfballen leidt tot winst in Schijndel

26 juni 2017 - Zuidhorn-nieuws Sport

Meet-up-zuidhorn (4)

Meet up Zuidhorn over Neuromarketing

“Vrouwen en twee knoppen”

24 juni 2017 - Zuidhorn-nieuws

 

 

U bent (nog) niet ingelogd.
inloggen | aanmelden