Laatste begroting Zuidhorn: 300.000 voor gewenste projecten

16 juni 2017 - Zuidhorn-nieuws | permalink

Bert nederveen

Afbeeldingen
(Klik voor uitvergroting)

o.a. voor uitbreidingen GBS De Brug en Brede School, aanleg hockey-kunstgrasveld Zuidhorn en dorpsontwikkeling Grijpskerk en Oldehove


Positieve financiële situatie werpt vruchten af voor Zuidhorn en toekomstig Westerkwartier

Met ingang van 1 januari 2019 ontstaat uit de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn de nieuwe gemeente Westerkwartier. Dat betekent dat de gemeente Zuidhorn voor 2018 de laatste begroting opstelt. Zoals het er nu uit ziet, geeft deze laatste begroting structureel een positief beeld. Door de verwachte voordelen bij de Algemene Uitkering ontstaat vanaf 2019 structurele ruimte van € 300.000. Hiermee kan de gemeente een aantal gewenste investeringen en projecten bekostigen.

Inzet structurele ruimte
Het college doet voorstellen aan de raad om de ontstane financiële ruimte in te zetten voor onder meer: uitbreidingen bij de scholen GBS De Brug en Brede School De Noordster, herinrichting van de Rijksstraatweg Zuidhorn en provinciale weg Aduard, aanleg van een hockey-kunstgrasveld Zuidhorn en dorpsontwikkeling in Grijpskerk en Oldehove. Hiermee voorziet de gemeente in  de zorg voor toereikende adequate huisvesting voor het onderwijs, komen de ambities uit de Wegenvisie een stapje dichterbij en draagt de uitvoering van deze voorstellen straks bij aan een optimalisatie van de voorzieningen in de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Voorjaarsnota 2017
In de Voorjaarsnota 2017 kijkt het college vooruit naar de financiële situatie van 2018 en verder. Het financiële meerjarenbeeld van de gemeente is sluitend, alleen 2019 kent een tekort.

Vervangingsinvesteringen
Voor vervangingsinvesteringen is in 2018 een bedrag van € 1,1 miljoen beschikbaar. Het college stelt voor dit te besteden aan onder meer het vervangen van: de vaste brug Niezijlsterdiep in Niezijl (€ 450.000), 385 technisch versleten lichtmasten (€ 190.000) en de beschoeiing van het Poeldiep aan de Oosterkade in Grijpskerk (€ 175.000).

Incidenteel voordeel
De gemeente heeft de jaarrekening 2016 met een positief resultaat van € 3,2 miljoen afgesloten. Een deel hiervan (€ 833.000) moet beschikbaar blijven, omdat de gemeente in 2017 nog kosten maakt, die ten laste van dit resultaat komen. Een ander deel (€ 980.000) is het gevolg van een andere wijze van rente toerekenen in de grondexploitatie Oostergast en moet beschikbaar blijven om risico af te dekken. Het college stelt daarnaast voor projecten te realiseren die in de lijn liggen van het Bestuursakkoord. Hierbij kiest het college vooral voor projecten op het terrein van duurzaamheid, innovatie en kenniseconomie.

Verantwoordelijk wethouder Bert Nederveen: “Dit positieve resultaat maakt het mogelijk maximaal te investeren op de twee pijlers van ons Bestuursakkoord: duurzaam en mensgericht. Dit is een investering, die op korte termijn zijn vruchten afwerpt voor de gemeente Zuidhorn en op de lange termijn voor  de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier.”

Behandeling
Maandag 10 juli aanstaande komt de Voorjaarsnota 2017 samen met de jaarrekening 2016, de Eerste Rapportage 2017 en de Nota reserves en voorzieningen aan de orde in de raadsvergadering. De vergadering begint om 19.00 uur in het gemeentehuis te Zuidhorn. De Voorjaarsnota en andere financiële stukken zijn te vinden op de website www.zuidhorn.nl (onder Bestuur en organisatie – Financiën).

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • E-mail

 

Reageren

Om een reactie achter te kunnen laten dient u ingelogd te zijn.


Laatste nieuws

Nldoet buurthuiskamer

Slechthorenden voelen zich weer welkom in Buurthuiskamer Aduard

€ 3000,- van Oranjefonds voor akoestische aanpassingen

17 augustus 2017 - Zuidhorn-nieuws

Wereldwinkel

25 jaar Wereldwinkel in Zuidhorn

Jubileumfeest met modeshow, workshops en kinderwedstrijd

17 augustus 2017 - Zuidhorn-nieuws

Kappertje

’t Kappertje; “Ik stop niet met de winkel”!

Carina heeft het nog steeds naar haar zin in Zuidhorn

16 augustus 2017 - Zuidhorn-nieuws

Gemeente zuidhorn logo 2016

Over Openingstijden zomervakantie & Gratis cursus ‘Politiek Actief’

Gemeente informatie Zuidhorn 15 augustus 2017

15 augustus 2017 - Zuidhorn-nieuws Gemeente-informatie & Politiek

Herindeling zet vaart achter plannen Westerkwartier

15 augustus 2017 - Zuidhorn-nieuws

Sietze Bakker uit Briltil plaatst slagboom

‘Onze woning straks achter een slagboom? Niet te filmen!’

15 augustus 2017 - Zuidhorn-nieuws

Innovatieprijs

Aanmelden Innovatieprijs 2017

Ben of ken je een innovatieve ondernemer? Meld je aan!

14 augustus 2017 - Zuidhorn-nieuws Gemeente-informatie & Politiek

Johanvanderdorg2013

10 jaar na openen Postbus aan God blijven brieven komen

meest succesvolle kunstproject van Johan van der Dong

14 augustus 2017 - Zuidhorn-nieuws

Kunst maken

Kinderen gezocht om kunst te maken met kunstenaar

Werk tentoongesteld in etalages winkeliers Zuidhorn

11 augustus 2017 - Zuidhorn-nieuws

Abbe borger

Zaterdag voor het laatst boodschappen doen bij Abbe

AH supermarktmanager heeft laatste werkdag in Zuidhorn

11 augustus 2017 - Zuidhorn-nieuws

 

 

U bent (nog) niet ingelogd.
inloggen | aanmelden